Oferta

Usługi przeciwpożarowe

Nasza firma oferuje Państwu następujące usługi w ramach ochrony przeciwpożarowej:

 • Przeglądy oraz remonty podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic przenośnych i przewoźnych podlegających procedurom UDT.
 • Pomiary parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych na zgodność z PN-EN.
 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych.
 • Wyposażanie obiektów w znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcje ppoż. i bhp.
 • Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Przeglądy oraz serwis drzwi przeciwpożarowych.
 • Przeglądy okresowe urządzeń przeciwpożarowych w obiektach.
 • Wykonywanie aplikacji ogniochronnych konstrukcji stalowych oraz drewnianych.
 • Wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych (wydzielenia, klapy, przepusty, przejścia dylatacyjne i instalacyjne).
 • Podział obiektów na strefy pożarowe.
 • Montaż oraz serwis systemów detekcji gazów toksycznych.
 • Wykonywanie systemów wentylacji pożarowej i napowietrzania.
 • Doradztwo techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dostarczamy i montujemy urządzenia biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, w tym między innymi:

  • Systemy oddymiania i wentylacji, klapy itp.,
  • Systemy sygnalizacyjno alarmowe.
  • Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
  • Detekcja gazów niebezpiecznych pożarowo i  toksycznych.
  • Kable ognioodporne i bezhalonowe do instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.
  • Drzwi przeciwpożarowe.

Oferujemy opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • Przeprowadzenie audytu przeciwpożarowego firm, budynków i instalacji.
  • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem budynków pomieszczeń i instalacji.
  • Opracowanie instrukcji zabezpieczenia pożarowego prac pożarowo niebezpiecznych.
Lp.

Usługa

Montaż

Serwis

Przegląd

Jak często należy dokonywać przeglądu?

1

Gaśnice, agregaty (gaśnie przewoźne)

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok

2

Drzwi przeciwpożarowe

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok

3

Systemy sygnalizacji pożaru

Tak

Tak

Tak

Co 6 miesięcy

4

Systemy wykrywania gazu

Tak    

Tak

Tak

Co 3 miesiące

5

Hydranty wewnętrzne

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok

6

Hydranty zewnętrzne

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok

7

Systemy oddymiania

Tak

Tak

Tak

Co 6 miesięcy

8

Oświetlenie awaryjne

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok

9

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  Tak   

Tak

Raz na 1 rok

10

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe (wydzielenia, klapy, przepusty)

Tak

Tak

Tak

Raz na 1 rok