Gaśnice, gazy techniczne i butle zawiercie

 

 

Szanowni Państwo

Firma PePOŻ działa od roku 1989. Prowadzę firmę specjalistyczną wykorzystując posiadane wykształcenie pożarnicze oraz praktykę zdobytą podczas służby w jednostkach zawodowej straży pożarnej. Rozpoczynając działalność wykonywałem przeglądy techniczne oraz remonty podręcznego sprzętu gaśniczego. Rozszerzając zakres wykonywanych usług firma wykonywała czynności montażowe i serwisowe instalacji wodociągowych przeciwpożarowych oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.      W dalszej kolejności poszerzono zakres świadczonych usług o wykonywanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stosowane przez nas bierne systemy zabezpieczeń polegają na uodpornieniu środkami ogniochronnymi palnych elementów wystroju wnętrz, drewna konstrukcyjnego, kabli oraz podniesieniu odporności ogniowej konstrukcji stalowych, kanałów energetycznych, ciągów wentylacyjnych, montażu drzwi i elementów wydzielenia przeciwpożarowego itp. Świadczymy również usługi w zakresie czynnych systemów zabezpieczeń pożarowych.
Wszystkie stosowane przez moją firmę systemy zabezpieczeń posiadają świadectwa dopuszczenia , aprobaty oraz certyfikaty zgodności ITB oraz pozytywną ocenę PZH. Po wykonaniu prac zabezpieczających wystawiamy stosowne protokoły zabezpieczeń, honorowane przez organa ochrony przeciwpożarowej jak i nadzór budowlany.

Liczę, że zapoznanie się z moją ofertą pozwoli Państwu podjąć właściwą decyzję w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego Waszych obiektów oraz zaowocuje wzajemnie korzystną współpracą.

Firma posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania legalizacji ciśnieniowej zbiorników przenośnych.

Firma PePOŻ zajmuje się również sprzedażą sprzętu spawalniczego, materiałów eksploatacyjnych, butli  oraz gazów technicznych i spożywczych.

 Z poważaniem

Paweł Granek

 
Copyright by PePoż 2007