Legalizacja butli

Legalizacja butli

Zapewniamy następujące usługi związane z legalizacją butli:

  • Konserwacja oraz próby ciśnieniowe hydrauliczne przenośnych zbiorników przeznaczonych do gazów sprężonych i skroplonych.
  • Próby ciśnieniowe pneumatyczne zbiorników gaśnic proszkowych.
  • Próby ciśnieniowe pneumatyczne gaśnic przewoźnych i  agregatów gaśniczych typu AP 25 ÷ 750.
  • Próby ciśnieniowe zaworów bezpieczeństwa.
  • Serwis butli na gazy techniczne.

          Wykonujemy czynności legalizacyjne zbiorników ciśnieniowych ze znakami Π lub Ɛ podlegających odrębnym przepisom realizowanym w naszym zakładzie przez Jednostkę Notyfikowaną UDT CERT.