Certyfikaty

Firma posiada wymagane certyfikaty uprawniające do wykonywania usług serwisowych z zakresu ochrony ppoż. i czynności z zakresu legalizacji zbiorników ciśnieniowych.